COMPROMESOS AMB EL FUTUR
Cat | Eng

El futur que tots volem
comença a construir-se aquí i avui.
Amb tota la il·lusió del món.

Creiem en un futur més sostenible. En un futur que respecti el medi ambient, que ofereixi educació, salut i benestar per a tothom i que fomenti el creixement econòmic responsable.

Per això, ens hem sumat al Pacte Mundial de les Nacions Unides i ens comprometem a contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Perquè aquest és el món on tots desitgem viure.

Creure en un futur més sostenible significa garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en qualsevol edat.

Per això impulsem un programa per mantenir la gent gran activa, desenvolupem activitats relacionades amb la salut i la qualitat de vida, patrocinem els Special Olympics Andorra i col·laborem amb el Banc d’aliments de Càritas.

ODS 3:
SALUT I BENESTAR

Creure en un futur més sostenible significa millorar l’educació global.

Per això impulsem un programa de beques de postgrau a l’estranger, col·laborem amb la Universitat d’Andorra, i promovem una Càtedra a l’IESE i altres projectes de formació per a totes les edats, des dels infants fins a la gent gran.

ODS 4:
EDUCACIÓ DE QUALITAT

Creure en un futur més sostenible significa promoure el creixement econòmic responsable i el progrés social.

Per això ens impliquem amb iniciatives que dinamitzen sectors econòmics importants per al país com l’esquí, el turisme i el comerç, donem suport a l’emprenedoria i col·laborem amb entitats socials i culturals.

ODS 8: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

Creure en un futur més sostenible significa construir infraestructures resilients, fomentar la innovació i promoure indústries inclusives i responsables.

Per això impulsem la digitalització en productes i serveis, donem suport al teixit empresarial i emprenedor, i contribuïm a promoure la mobilitat elèctrica i el desenvolupament de ciutats capaces d’adaptar-se als canvis.

ODS 9: INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

Creure en un futur més sostenible significa gestionar eficientment els recursos naturals i garantir modalitats de consum i producció responsables.

Per això oferim productes financers sostenibles, seguim un model intern de bones pràctiques ambientals, duem a terme projectes de sensibilització social i col·laborem amb el Programa Mediambiental de les Nacions Unides per a les Finances.

ODS 12: CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES

Creure en un futur més sostenible significa adoptar mesures per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Per això fomentem iniciatives dirigides a preservar el nostre patrimoni natural, donem suport al primer bus híbrid d’Andorra i impulsem iniciatives encaminades a reduir i compensar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

ODS 13:
ACCIÓ CLIMÀTICA